วิธีการลอกแวกซ์ (Wax Stripping)

วิธีการลอกแว๊กซ์ แว้ก Wax

เทคนิคขั้นตอนการลอกแว๊กซ์ พื้นหินอ่อน พื้นหินขัด และกระเบื้องยาง อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้