1. แบบใช้ไฟฟ้า หรือ เครื่องยนต์อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
  • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบใช้ไฟฟ้า มีตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงราคาแพงมากๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ไฟฟ้าที่ใช้มีทั้งที่เป็น 220 V (Single phase) และ 380V (3 phase) ถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปเช่นล้างรถ ล้างพื้นในบ้านทั่วไป ก็ควรใช้แบบ 220V ถ้าเป็นงานฉีดล้างในงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จะเป็น 380V
  • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบเครื่องยนต์ เหมาะที่จะใช้ในพื้นที่ๆไม่มีไฟฟ้าใช้ มีความทนทานกว่า  แต่มีเสียงดังจากเครื่องยนต์ และควันไอเสีย จึงเหมาะที่จะใช้งานกลางแจ้ง
 2. เครื่องฉีดน้ำร้อน หรือว่าน้ำเย็น
  • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงระบบน้ำร้อน  มีประโยชน์มาก สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก หรือฟาร์มปศุสัตว์
  • เครื่องฉีดน้ำเย็น เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป ตั้งแต่ใช้งานภายในบ้านพักอาศัย ไปจนถึงงานรับเหมาำทำความสะอาด กิจการคาร์แคร์
 3. เลือกยี่ห้อ หรือแบรนด์ของเครื่องยนต์ (กรณีที่เป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบใช้เครื่องยนต์
  • แนะนำให้เลือกเครื่องยนต์ที่มีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เช่น Honda เพราะสามารถหาอะไหล่ได้ง่าย และมีการรับประกัน
 4. เลือกยี่ห้องหรือแบรนด์ของหัวปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง
  • ทั้งแบบที่ใช้เครื่องยนต์หรือใช้ไฟฟ้า ก็ต้องมีหัวปี๊มฉีดน้ำแรงดันสูง มีความสำคัญมากที่สุด ควรต้องเลือกปั๊มที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
 5. หลังจากเลือกที่ระบบไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์, น้ำร้อนหรือน้ำเย็น, ยี่ห้อของหัวปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูงแล้ว ต่อไปคือ Spec ของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ที่ใช้เปรียบเทียบแต่ละรุ่น ก่อนการตัดสินใจ มีจุดที่ต้องสังเกตคือ
  • Pressure หรือ แรงดัน มีหน่วยเป็น Bar หรือ PSI
  • Water Flow Rate หรือ ปริมาณน้ำ มีหน่วยเป็น Litre/Hour หรือ Litre/Minute
  • เครื่องฉีดน้ำที่มี "บาร์" เท่ากัน แต่มีปริมาณน้ำ (Flow Rate) มากกว่า จะทำความสะอาดได้ดีกว่า