รถดูดโคลน สิ่งปฏิกูลขนาดใหญ่

จัดบรรยายเกี่ยวกับเรื่องระบบการเช่าอุปกรณ์ทำความสะอาดในระดับอาชีพ และอุตสาหกรรม

บริษัท แว้ป ซิสเต็ม จำกัด ได้ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรักษาความสะอาด จัดบรรยายให้กับสมาชิกสมาคมเกี่ยวกับระบบการเช่าอุปกรณ์ทำความสะอาดในระดับอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อผู้ประกอบการรับเหมาทำความสะอาด และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก รวมทั้งได้พาคณะฯ เข้าเยี่ยมชมคลังสินเค้า และบริษัท แว้ป คลีนเท็ค จำก้ด

สมาคมผู้ประกอบการรักษาความสะอาด CSCA สัมมนาเกี่ยวกับระบบการเช่าอุปกรณ์ รับเหมาทำความสะอาด ในงานอุตสาหกรรม

สมาคมผู้ประกอบการรักษาความสะอาด แห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้าของ แว้ป ซิสเต็ม และแว้ป คลีนเท็ค นวนคร

ให้เช่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เช่าเครื่องขัดพื้น เช่าเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม เช่ารถกวาดถนน เช่ารถดูดโคลน ดูดบ่อบำบัดน้ำเสียทิ้ง

แว้ป คลีนเทค บริการประกอบรถกวาดถนน ประกอบรถดูดฝุ่น ประกอบรถดูดบ่อบำบัดน้ำเสีย ประกอบรถดูดโคลน สิ่งปฏิกูล มาตรฐาน ISO9001 ISO14001