Print

รถกวาดถนนใช้แบตเตอร์รี่ Mingnuo มาถึงแล้ว มีให้เลือกหลายรุ่น หลายขนาด เชิญชมและทดลองใช้งานได้แล้วครับ

Mingnuo MN E800W 2 รถกวาดพื้น กวาดถนนไฟฟ้า ใช้แบตเตอร์รี่
รถกวาดพื้น กวาดถนนไฟฟ้า แบตเตอร์รี่ Mingnuo MN E800W 3
รถกาดพื้น กวาดถนนขนาดเบา ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอร์รี่ สะดวก ง่ายต่อการบำรุงรักษา เสียงเงียบ มีระบบฉีดพรมน้ำป้องกันฝุ่น ใช้งานได้ต่อเนื่อง
MN-E800W Ride-on Sweeper is the automatic cleaning all-in-one machine integrated with the vacuuming, sweeping and spraying
functions. The enlarged wheels offer better trafficability.