ROAD SWEEPER
รถกวาดถนนขนาดเล็กและขนาดใหญ่
HIGH PRESSURE MACHINE
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม
CLEANING TOOLS AND EQUIPMENT
อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับธุรกิจทำความสะอาดระดับโลก
Previous
Next

วิธีการขัดเงาพื้น

การขัดเงาพื้น (Floor Polishing) วิธีการขัดเงาพื้นที่ถูกต้อง สำหรับมืออาชีพ บริษัทรับเหมาทำความสะอาด พนักงานรักษาความสะอาด

 

ควรทำความสะอาดพื้นทุกครั้ง เก็บฝุ่นเพื่อไม่ให้พื้นเป็นรอย ใช้แผ่นขัดที่สะอาดและ เหมาะสมกับงานทุกครั้ง
เก็บฝุ่นด้วยไม้ดันฝุ่น และทำความสะอาดพื้นให้เรียบร้อย ใช้เครื่องขัดรอบเร็วกับแผ่นสีเหลือง
ขัดเงาพื้นด้วยเครื่องขัด จนพื้นขึ้นเงา กลับแผ่นขัดหรือเปลี่ยนแผ่น เมื่อมีคราบสกปรก
เดินเครื่องขัดพื้นตามทิศทางตัวอย่าง เปลี่ยนแผ่นขัดพื้น เมื่อสกปรก
เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว  
ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์