Wap A-11R Autoscrubber Ride-on รถขัดพื้นอัตโนมัติแบบดูดกลับ ขนาดใหญ่ สำหรับทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่

รถขัดพื้นอัตโนมัติ WAP A11

รถขัดพื้นอัตโนมัติแบบนั่งขับ WAP A11 AUTOSCRUBBER ความจุถังน้ำดี/น้ำเสีย 180 ลิตร/200 ลิตร ราคาประหยัด บำรุงรักษาง่าย ระบบไม่ซับซ้อน

รถขัดพื้นอัตโนมัติแบบนั่งขับ WAP A9R AUTOSCRUBBER ความจุถังน้ำดี/น้ำเสีย 100 ลิตร/120 ลิตร ราคาประหยัด บำรุงรักษาง่าย ระบบไม่ซับซ้อน

รถขัดพื้นอัตโนมัติ WAP A9R

รถขัดพื้นอัตโนมัติแบบนั่งขับ WAP A9R AUTOSCRUBBER ความจุถังน้ำดี/น้ำเสีย 100 ลิตร/120 ลิตร ราคาประหยัด บำรุงรักษาง่าย ระบบไม่ซับซ้อน

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบเดินตาม WAP A5E และ A5B AUTOSCRUBBER มีทั้งใช้แบตเตอร์รี่และสายไฟ้ฟ้า ความจุถังน้ำดี/น้ำเสีย 60 ลิตร/65 ลิตร ราคาประหยัด บำรุงรักษาง่าย ระบบไม่ซับซ้อน ควบคุมแบบแมนนวลทั้งหมด ไม่มีกลไกอีเล็คทรอนิคที่ซับซ้อน เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่แคบ ทำความสะอาดพื้นประจำวัน

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ WAP A5

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบเดินตาม WAP A5E และ A5B AUTOSCRUBBER มีทั้งใช้แบตเตอร์รี่และสายไฟ้ฟ้า ความจุถังน้ำดี/น้ำเสีย 60 ลิตร/65 ลิตร ราคาประหยัด บำรุงรักษาง่าย ระบบไม่ซับซ้อน

Shape
Shape