รถกวาดถนน City Clean 1250

รถกวาดถนน City Clean 1250

รถกวาดถนน ความจุถังขยะ 1000 ลิตร ถังน้ำ 170 ลิตร ประสิทธิภาพในการกวาด 22,500 ตารางเมตร/ชั่วโมง

รถกวาดถนน Erdemli HV2512F

รถกวาดถนน ERDEMLI HV2512F

รถกวาดถนน ERDEMLI HV2512F ความจุถังเก็บขยะ 1.2 ลบ.ม.  ความกว้างในการกวาด 1200-1500 มม เครื่องยนต์ 67 แรงม้า

WAP SWEEPER WB45L

รถกวาดพื้น WAP WB45L

รถกวาดพื้นแบบเดินตาม WAP SWEEPER WB45L ทำความสะอาดได้ 4800 ตารางเมตร/ชม., ความจุถังเก็บขยะ 45 ลิตร

WAP WB1400

รถกวาดถนน WAP WB1400

รถกวาดถนน แบบนั่งขับ WAP WB1400 แปรงกวาดหน้า 2แปรง ความจุถังเก็บขยะ 140 ลิตร

รถกวาดถนน ERDEMLI SC

รถกวาดถนน Erdemli SC Range รถกวาดถนนขนาดใหญ่พร้อมเครื่องยนต์เสริม Air flow 260-650 (m3/m)

dulevo 6000 stree sweeper รถกวาดถนน รถดูดฝุ่น รถกวาดพื้น รถ กวาด ถนน ขนาด เล็ก,รถ กวาด ถนน ดูด ฝุ่น,รถ กวาด,รถ กวาด ถนน ราคา,เครื่อง กวาด ถนน,รถกวาดพื้นดูดฝุ่น,รถกวาดถนน ราคา,รถเข็นกวาดพื้น,เครื่องกวาดฝุ่น,เครื่องกวาดพื้น Octopus,รถกวาดถนนแบบลากจูง,รถกวาดและดูดฝุ่นถนน,รถดูดฝุ่น โรงงาน ราคา,เช่ารถกวาดถนน,รถดูดฝุ่น โรงงาน,รถดูดฝุ่น ขนาดใหญ่,รถกวาดขยะ,

รถกวาดถนน DULEVO 6000

รถกวาดถนน Dulevo 6000 Street sweeper รถกวาดถนนขนาดใหญ่ ความจุถังเก็บขยะ 6000 ลิตร (6 ลบ.ม.)

รถกวาดถนน Dulevo 3000 Street sweeper รถกวาดถนนขนาดกลาง ความจุ 3.3 ลบ.ม. รถ กวาด ถนน ขนาด เล็ก,รถ กวาด ถนน ดูด ฝุ่น,รถ กวาด,รถ กวาด ถนน ราคา,เครื่อง กวาด ถนน,รถกวาดพื้นดูดฝุ่น,รถกวาดถนน ราคา,รถเข็นกวาดพื้น,เครื่องกวาดฝุ่น,เครื่องกวาดพื้น,รถกวาดถนนแบบลากจูง,รถกวาดและดูดฝุ่นถนน,รถดูดฝุ่น โรงงาน ราคา,เช่ารถกวาดถนน,รถดูดฝุ่น โรงงาน,รถดูดฝุ่น ขนาดใหญ่,รถกวาดขยะ

รถกวาดถนน DULEVO 3000

รถกวาดถนน Dulevo 3000 Street sweeper รถกวาดถนนขนาดกลาง ความจุถังเก็บขยะ 3300ลิตร (3.3 ลบ.ม.)

DULEVO 850MINI SWEEPER RIDEON WAPSYSTEM รถ กวาด ถนน ขนาด เล็ก,รถ กวาด ถนน ดูด ฝุ่น,รถ กวาด,รถ กวาด ถนน ราคา,เครื่อง กวาด ถนน,รถกวาดพื้นดูดฝุ่น,รถกวาดถนน ราคา,รถเข็นกวาดพื้น,เครื่องกวาดฝุ่น,เครื่องกวาดพื้น Octopus,รถกวาดถนนแบบลากจูง,รถกวาดและดูดฝุ่นถนน,รถดูดฝุ่น โรงงาน ราคา,เช่ารถกวาดถนน,รถดูดฝุ่น โรงงาน,รถดูดฝุ่น ขนาดใหญ่,รถกวาดขยะ,

รถกวาดถนน DULEVO 850 MINI

รถกวาดถนน DULEVO 850 MINI ความจุถังเก็บขยะ 800 ลิตร ขนาดเล็ก คล่องตัวในที่แคบ

Shape
Shape