ชุดรถเข็น Numatic VCN1904

Numatic VCN1904 Basic Unit

ชุดรถเข็นมีประตู Numatic VCN1904 Basic Unit ถุงเก็บขยะพร้อมฝาปิด 1 ใบ กล่องเก็บของ 5 ลิตร 4 ใบ