รถเข็นเก็บผ้า Numatic SKAT12

รถเข็นเก็บผ้า 2 ชั้นบุด้วยผ้าหนา NUMATIC SKAT12

รถเข็นเก็บผ้าแบบมีประตู Numatic SKAT12 รถเข็นเก็บผ้าขนาดใหญ่ 2 ชั้น พร้อมถุงเก็บผ้า 2 ใบ 

รถเข็นเก็บผ้า Numatic SKAT22

รถเข็นเก็บผ้าขนาดใหญ่ Numatic SKAT22

รถเข็นเก็บผ้าแบบมีประตู Numatic SKAT22 รถเข็นเก็บผ้าขนาดใหญ่ 3 ชั้น พร้อมถุงเก็บผ้า 2 ใบ

รถเข็นเก็บผ้า Numatic SKAT17

รถเข็นเก็บผ้าขนาดกลาง พร้อมถุงเก็บผ้า 2 ถุง

รถเข็นเก็บผ้าแบบมีประตู Numatic SKAT17 รถเข็นเก็บผ้าขนาดใหญ่ 2 ชั้น พร้อมถุงเก็บผ้า 2 ใบ 

ชุดรถเข็นเก็บผ้า Numatic NKT20/HF

Numatic NKS11HF ช่องเก็บอุปกรณ์และประตู

ชุดรถเข็นเก็บผ้าแบบมีประตู NUMATIC NKT20/HF ภายในแบ่งเป็นชั้นต่างๆ สำหรับแยกเก็บ ด้านบนมีช่องเก็บของแบ่งเป็นช่องๆ พร้อมด้วยฝาปิดมิดชิด