รถกวาดถนน ERDEMLI SC

รถกวาดถนน Erdemli SC Range รถกวาดถนนขนาดใหญ่พร้อมเครื่องยนต์เสริม Air flow 260-650 (m3/m)