แอพมือถือจาก StoneAge ที่ผู้ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในงานต่างๆ ต้องมีติดตั้งไว้ในมือถือ

แอพมือถือเวอร์ชั่นใหม่จาก #StoneAge ในแอพมีคู่มือการใช้งาน คำแนะนำในการใช้งาน คำแนะนำในการซ่อมบำรุง สามารถคำนวนหารุ่นและขนาดของหัวฉีดของ #StoneAge ในรุ่นต่างๆ ให้ถูกต้อง เหมาะสมกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ประหยัดเวลาได้มาก ยังมีวิดีโอแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ของ #StoneAge และวิดีโอแนะนำการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รุ่นต่างๆอีกด้วย

แอพมือถือเวอร์ชั่นใหม่จาก StoneAge ในแอพมีคู่มือการใช้งาน คำแนะนำในการใช้งาน คำแนะนำในการซ่อมบำรุง สามารถคำนวนหารุ่นและขนาดของหัวฉีดของ StoneAge ในรุ่นต่างๆ ให้ถูกต้อง

มีทั้งใน iOS และ Android

แอพมือถือเวอร์ชั่นใหม่จาก StoneAge ในแอพมีคู่มือการใช้งาน คำแนะนำในการใช้งาน คำแนะนำในการซ่อมบำรุง สามารถคำนวนหารุ่นและขนาดของหัวฉีดของ StoneAge ในรุ่นต่างๆ ให้ถูกต้องแอพมือถือเวอร์ชั่นใหม่จาก StoneAge ในแอพมีคู่มือการใช้งาน คำแนะนำในการใช้งาน คำแนะนำในการซ่อมบำรุง สามารถคำนวนหารุ่นและขนาดของหัวฉีดของ StoneAge ในรุ่นต่างๆ ให้ถูกต้อง