โรลม้วนเก็บสายฉีดน้ำ RAMEX AVC1514

โรลม้วนเก็บสายฉีดน้ำ RAMEX AVC1514 โรลม้วนเก็บสายลม 0-20 บาร์ แบบติดผนัง ดึงกลับอัตโนมัติ

 โรลม้วนสาย RAMEX AVC1514 Compressed Air Hose Reels 0-20 Bar โรลม้วนเก็บสายลม 0-20 บาร์ ผลิตจากอิตาลี แบบติดผนัง ดึงกลับอัตโนมัติ ใช้ในอุตสาหกรรมฟาร์มปศุสัตว์ ภัตตาคาร โรงงานอุตสาหกรรม อู่ซ่อมรถยนต์ เกษตรกรรม ก่อสร้าง เหมืองแร่ เรือเดินสมุทร
โรลม้วนเก็บสายฉีดน้ำ RAMEX AVC1514 Compressed Air Hose Reels 0-20 Bar โรลม้วนเก็บสายลม 0-20 บาร์ ผลิตจากอิตาลี แบบติดผนัง ดึงกลับอัตโนมัติ ใช้ในอุตสาหกรรมฟาร์มปศุสัตว์ ภัตตาคาร โรงงานอุตสาหกรรม อู่ซ่อมรถยนต์ เกษตรกรรม ก่อสร้าง เหมืองแร่ เรือเดินสมุทร 

Specification RAMEX AVC1514
Material Nylon Polypropylene
Diameter 1/4″
Maximum hose length 10 mt / 33 feet
Maximum working pressure 10 bar / 145 psi
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print