โรลม้วนเก็บสายฉีดน้ำ RAMEX AVC1070

โรลม้วนเก็บสายฉีดน้ำ RAMEX AVC1070 โรลม้วนเก็บสาย 0-10 บาร์

 โรลม้วนเก็บสายฉีดน้ำ RAMEX AVC1070 โรลม้วนเก็บสายฝาครอบสแตนเลส Covered Hose Reel สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ร้านอาหาร ปศุสัตว์ อู่ซ่อมรถยนต์ เกษตรกรรม ก่อสร้าง เรือเดินสมุทร เหมืองแร่ อุตสาหกรรมซ่อมอากาศยาน
โรลม้วนเก็บสายฉีดน้ำ RAMEX AVC1070 โรลม้วนเก็บสายฝาครอบสแตนเลส Covered Hose Reel สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ร้านอาหาร ปศุสัตว์ อู่ซ่อมรถยนต์ เกษตรกรรม ก่อสร้าง เรือเดินสมุทร เหมืองแร่ อุตสาหกรรมซ่อมอากาศยาน

Specification RAMEX AVC1070
Material Stainless Steel AISI304
Diameter 1/2″
Maximum hose length 5 mt / 16 feet
Maximum working pressure 10 bar / 145 psi
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print