เครื่องผลิตโฟม WAP BF532

เครื่องผลิตโฟม สำหรับติดตั้งกับเครื่องขัดพื้น WAP BF532 FOAM MACHINE

เครื่องผลิตโฟม สำหรับติดตั้งกับเครื่องขัดพื้น WAP BF532 FOAM MACHINE ให้เนื้อโฟมได้ละเอียด ต่อเนื่อง สำหรับการขัดพื้นพรม

เครื่องผลิตโฟม สำหรับติดตั้งกับเครื่องขัดพื้น WAP BF532 FOAM MACHINE ให้เนื้อโฟมได้ละเอียด ต่อเนื่อง สำหรับการขัดพื้นพรม

SPECIFICATION BF532
POWER (W) 40
CAPACITY (L) 5
DIMENSIONS (MM) 290X255X550