เครื่องผลิตโฟม ICE IFG6

เครื่องผลิตโฟม ICE IFG6 FOAM GENERATOR 19L, 120W สำหรับเครื่องขัดพื้น ใช้สำหรับทำความสะอาดพรม

เครื่องผลิตโฟม ICE IFG6 FOAM GENERATOR 19L, 120W สำหรับติดตั้งกับเครื่องขัดพื้น ใช้สำหรับทำความสะอาดพรมด้วยโฟม

เครื่องผลิตโฟม ICE IFG6 FOAM GENERATOR 19L, 120W สำหรับติดตั้งกับเครื่องขัดพื้น ใช้สำหรับทำความสะอาดพรมด้วยโฟม

Specification IF17G6
Voltage (V/Hz) 220/50
Power (W) 120
Cable length (m) 0.8
Weight (kg) 8
Dimension (cm) 55x31x31