เครื่องทำความสะอาดพรมเบาะโซฟา WAP WP2

WAP WP2 SOFA MAINTAINER 220 V, 1060 W, 6.5/4.5 L

WP2

WAP WP2 SOFA MAINTAINER 220 V, 1060 W, 6.5/4.5 L

SPECIFICATION WP2
VOLTAGE (V) 220
POWER (W) 1060
CLEAN WATER TANK (L) 6.5
DIRTY WATER TANK (L) 4.5
CABLE LENGTH (M) 12
WEIGHT (KG) 28
WATER SUCKER MOTOR (W) 1000