เครื่องดูดโลหะ-น้ำมัน ELSEA VERSO WI 375T

เครื่องดูดโลหะ-น้ำมัน ELSEA VERSO WI 375T    Vacuum cleaner  3600W,  Voltage  220V,  Tank capacity  76L ใช้งานในระดับมืออาชีพ

ELSEA VERSO WI 375T
เครื่องดูดโลหะ-น้ำมัน ELSEA VERSO WI 375T

MAXIMUS  ตัวถังสแตนเลส มีตะแกรงและไม่มีตะแกรง  ดูดวัสดุเฉพาะ เช่น เศษโลหะ เศษไม้และแก้ว ตลอดจนน้ำมัน สารหล่อลื่น และของเสียจากการผลิต มอเตอร์แรงสูง ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน

Specification WI375 T (MAXMUS) WI375 TP (MAXMUS)
VOLTAGE (V) 220 220
VACUUM MOTOR (W) 3600 3600
TANK CAPACITY (L) 76 76
AIR FLOW (M3/H) 645 645
WEIGHT (KG) 29.8 29.8
มีตะแกรง ไม่มีตะแกรง