เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม WAP IVC380

WAP IVC380 VACUUM CLEANER WITH FLOOR GRINDING MACHINE 100 L, 7.5 KW, 10 HP, 380 V

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม WAP IVC380 สำหรับต่อพ่วงกับเครื่องขัดพื้นคอนกรีต VACUUM CLEANER WITH FLOOR GRINDING MACHINE 100 L, 7.5 KW, 10 HP, 380 V  เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม WAP IVC380 สำหรับต่อพ่วงกับเครื่องขัดพื้นคอนกรีต VACUUM CLEANER WITH FLOOR GRINDING MACHINE 100 L, 7.5 KW, 10 HP, 380 V

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม WAP IVC380 VACUUM CLEANER WITH FLOOR GRINDING MACHINE 100 L, 7.5 KW, 10 HP, 380 V สำหรับต่อพ่วงใช้งานคู่กับเครื่องขัดลอกหน้าพื้นคอนกรีต ขัดพื้นหินอ่อน หินเกรนิต ขัดพื้นไม้ ป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย สำหรับงานระดับอาชีพรับเหมาขัดพื้น

SPECIFICATION IVC380
POWER (KW/HP) 7.5/10
VOLTAGE (V) 380
FLOW RATE (L/MIN) 10833
CAPACITY (L) 100