เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม DELFIN MTL802 WD AIR

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม DELFIN MTL802 WD AIR Vacuum cleaner 80L, 150 m3/h ใช้ระบบลม สำหรับอุตสาหกรรมวัตถุไวไฟ อุตสาหกรรมอันตราย

 MTL 802 WD Air เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม DELFIN MTL802 WD AIR Vacuum cleaner 80L, 150 m3/h ใช้ระบบลม สำหรับอุตสาหกรรมวัตถุไวไฟ อุตสาหกรรมอันตราย

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม DELFIN MTL802 WD AIR ใช้ระบบลมทำงาน ป้องกันการระเบิด สำหรับอุตสาหกรรมวัตถุไวไฟ อุตสาหกรรมอันตราย สามารถดูดได้ทั้งฝุ่นทั่วไปและของเหลว ตัวถังเป็นเหล็กทั้งหมด เหมาะสำหรับใช้งานบนเรือเดินสมุทร

The 802 WD AIR is a powerful air compressed operated industrial vacuum ideal for suction of large quantities of liquids, even if mixed with solids
  • Suitable for wet & dry service.
  • 100% Steel construction.
  • Compact, light and portable.
  • Complete wet and dry filter (double stage, self cleaning) kits  and accessoires included
  • Ideal for service aboard ships and in shipyards
Specification 802 WD AIR 802 WD AIR 2V
Working pressure (Atm) 6 6
Compressed air supply (Nl/min) 1500 3000
Water lift (mmH2O) 4180 4180
Air flow (m3/h) 150 300
Filter class L L
Capacity (L) 80 80
Suction inlet diameter (mm) 80 80
Sound level (dBA) 73 73
Weight (kg) 31 31
Dimensions (cm) 62x53x100 62x53x100