เครื่องดูดน้ำมันพร้อมดูดกลับ COYNCO PTS 155 SUBOIL INOX

เครื่องดูดน้ำมัน เศษโลหะ COYNCO PTS 155 SUBOIL INOX Voltage 380V, Power 5.5W

เครื่องดูดน้ำมัน เศษโลหะ เหมาะสำหรับทำงานต่อเนื่องตลอด 24ชั่วโมง ไฟฟ้า 3เฟส ความจุถถัง 100ลิตร มีปั้มในตัวสำหรับสูบของเหลวได้อย่างต่อเนื่อง สามารถติดตั้งตัวกรองสําหรับแยกเศษเหล็กหรือสารปนเปื้อนอื่น ๆ ออกจากของเหลวที่ดูดออกมา มีลูกลอยปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อถังเต็ม ทนทานและแข็งแกร่ง 

เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล, โลหะ, บริษัททําความสะอาด ฯล

SpecificationPTS 155 SUBOIL INOX
MOTORIZATIONTurbine
VOLTAGE380 V
AIR FLOW320 m3/h
POWER5500 W
CAPACITY100 L
WEIGHT151 Kg