เครื่องซักพรม เบาะโซฟา ดูดฝุ่น-น้ำ LC60SC

เครื่องซักพรม ทำความสะอาดเบาะ-โซฟา ดูดฝุ่น-ดูดน้ำ LC60SC ความจุถัง 60 ลิตร, มอเตอร์ 2110W, 220V ถังสแตนเลส สำหรับใช้งานในระดับอาชีพ

เครื่องซักพรม ทำความสะอาดเบาะ-โซฟา ดูดฝุ่น-ดูดน้ำ LC60SC ความจุถัง 60 ลิตร, มอเตอร์ 2110W, 220V ถังสแตนเลส สำหรับใช้งานในระดับอาชีพ เครื่องซักพรม ทำความสะอาดเบาะ-โซฟา ดูดฝุ่น-ดูดน้ำ LC30SC ความจุถัง 30 ลิตร, มอเตอร์ 1034W, 220V ถังสแตนเลส สำหรับใช้งานในระดับอาชีพ

เครื่องซักพรม ทำความสะอาดเบาะ-โซฟา ดูดฝุ่น-ดูดน้ำ LC60SC Carper Cleaner ความจุถัง 60 ลิตร, มอเตอร์ 2110W, 220V ถังเป็นสแตนเลส ปากดูดแข็งแรง พร้อมอุปกรณ์เสริมครบชุด สำหรับใช้งานในระดับอาชีพ

Specification LC60SC
Capacity 60L
Power 2110W
Clean water capacity 20L
Voltage 220V-240V
Power of water pump 110W
Power of Vacuum motor 2000W
Height 94 cm
Tank diameter 440 mm
Air flow rate 106 L/S
Vacuum suction 250 mBar
Cable length 8 m
Hose diameter 40 mm
Weight 36.4 kb
Pressure 116 PSI