เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง WAP 3WZ 300T

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง WAP 3WZ 300T HIGH PRESSURE WASHER COLD WATER GASOLINE ENGINE 200 Bar, 1500 L/H, 13 HP, 3400 RPM

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง WAP 3WZ 300T HIGH PRESSURE WASHER COLD WATER GASOLINE ENGINE พร้อมถังพักน้ำสำรอง เหมาะสำหรับงานฉีดล้างทำความสะอาดน้อกสถานที่ ไซต์งานก่อสร้าง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง WAP 3WZ 300T HIGH PRESSURE WASHER COLD WATER GASOLINE ENGINE พร้อมถังพักน้ำสำรอง เหมาะสำหรับงานฉีดล้างทำความสะอาดน้อกสถานที่ ไซต์งานก่อสร้าง

SPECIFICATION WAP 3WZ 300T
ENGINE GASOLINE 13 HP
PRESSURE (BAR) 200
FLOW RATE (L/H) 1500
RPM 3400
WEIGHT  (KG)
DIMENSION (CM)
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print