เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง WAP 3WA 2500A

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง WAP 3WA 2500A HIGH PRESSURE WASHER COLD WATER GASOLINE ENGINE 170 Bar, 660 L/H, 6.5 HP, 3400 RPM สำหรับใช้งานในพื้นที่ๆไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน  ใช้ในงานฉีดล้างทั่วไป

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง WAP 3WA 2500A HIGH PRESSURE WASHER COLD WATER GASOLINE ENGINE 170 Bar, 660 L/H, 6.5 HP, 3400 RPM เครื่องยนต์เบนซิน สำหรับงานฉีดล้างทั่วไป

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง WAP 3WA 2500A HIGH PRESSURE WASHER COLD WATER GASOLINE ENGINE 170 Bar, 660 L/H, 6.5 HP, 3400 RPM เครื่องยนต์เบนซิน สำหรับงานฉีดล้างทั่วไป

SPECIFICATION 3WA 2500A
ENGINE GASOLINE 6.5 HP
PRESSURE (BAR) 170
FLOW RATE (L/H) 660
RPM 3400
WEIGHT  (KG)
DIMENSION (CM)
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print