เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Mercury SM 1480 Gold

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Mercury SM 1480 Gold High pressure washer 150 Bar, 220V, 480L/H

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Mercury SM 1480 Gold High pressure washer 150 Bar, 220V, 480L/H
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Mercury SM 1480 Gold Comet electrical pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structural components.

Specification SM 1480 Gold Classic SM 1480 Gold Extra
 Pressure (Bar) 150 150
Flowrate (L/H) 480 480
Power consumption (Kw/Hp) 2.3/3 2.3/3
Pump speed (RPM) 2800 2800
Weight (Kg) 17 19
Dimensions LxWxH (cm) 89x32x38 89x32x38
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print