เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง DENSIN Ultra High Pressure

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Densin UHP High pressure washer: Pressure 2070 Bar – 2500 Bar, Diesel Engine

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Densin UHP High pressure washer: Pressure 2070 Bar - 2500 Bar, Diesel Engine

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Densin ขับเคลื่อนปั๊มฉีดน้ำด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ ใช้งานได้หลากหลายประเภท พร้อมด้วยระบบเซฟตี้ และระบบกรองน้ำทันสมัย โครงฐานตัวเครื่องฉีดน้ำเป็นแบบแท่น พร้อมด้วยถังสำรองน้ำและปั๊มน้ำเพื่อป้อนน้ำเข้า หัวปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง
A complete range for all professional applications In DEN-SIN, we cater to water jetting applications with a wide ange of systems. These include industrial high pressure units up to 2500 BAR with electric and diesel driven models in our range of products. All water jetting systems are customized to individual needs to attain the most effective and efficient method of getting your job done.

Specification C-2070/26D C-2500/25D
 Pressure (Bar) 2070 2500
Flowrate (L/M) 26 25
Power consumption (Kw/Hp) 112/150 112/150
Engine Diesel 6 Cyl. Air cooled Diesel 6 Cyl. Air cooled
Engine speed (RPM) 1800 1800
Pump speed (RPM) 510 510
Water inlet temp max (°C) 60 60
Weight (Kg) 1950 1950
Dimensions LxWxH (cm) 260x145x180 260x145x180
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print