เครื่องขัดพื้นแบบมือถือ ORBOT MICRO

เครื่องขัดพื้นแบบมือถือ ORBOT MICRO STAIR AND UPHOLSTERY TOOL 4″

orbot micro stair เครื่องขัดพื้นแบบมือถือ ORBOT MICRO STAIR AND UPHOLSTERY TOOL 4" สำหรับขัดเก็บงานบริเวณขอบ มุมกำแพง บันได หรือเสา ที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก เครื่องขัดพื้นขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ 

เครื่องขัดพื้นแบบมือถือ ORBOT MICRO STAIR AND UPHOLSTERY TOOL 4″ สำหรับขัดเก็บงานบริเวณขอบ มุมกำแพง บันได หรือเสา ที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก เครื่องขัดพื้นขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ 

Specification MICRO
Voltage (V/Hp) 220/50
Motor (Hp) 1/3
Motor RPM 3000
Machine base diameter (inch) 4
Cable length (m) 3