เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ WAP A5

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบเดินตาม WAP A5E และ A5B AUTOSCRUBBER มีทั้งใช้แบตเตอร์รี่และสายไฟ้ฟ้า ความจุถังน้ำดี/น้ำเสีย 60 ลิตร/65 ลิตร ราคาประหยัด บำรุงรักษาง่าย ระบบไม่ซับซ้อน

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบเดินตาม WAP A5E และ A5B AUTOSCRUBBER มีทั้งใช้แบตเตอร์รี่และสายไฟ้ฟ้า ความจุถังน้ำดี/น้ำเสีย 60 ลิตร/65 ลิตร ราคาประหยัด บำรุงรักษาง่าย ระบบไม่ซับซ้อน ควบคุมแบบแมนนวลทั้งหมด ไม่มีกลไกอีเล็คทรอนิคที่ซับซ้อน เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่แคบ ทำความสะอาดพื้นประจำวัน
เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบเดินตาม WAP A5E และ A5B AUTOSCRUBBER

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบเดินตาม WAP A5E และ A5B AUTOSCRUBBER มีทั้งใช้แบตเตอร์รี่และสายไฟ้ฟ้า ความจุถังน้ำดี/น้ำเสีย 60 ลิตร/65 ลิตร ราคาประหยัด บำรุงรักษาง่าย ระบบไม่ซับซ้อน ควบคุมแบบแมนนวลทั้งหมด ไม่มีกลไกอีเล็คทรอนิคที่ซับซ้อน เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่แคบ ทำความสะอาดพื้นประจำวัน เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบเดินตาม WAP A5E และ A5B AUTOSCRUBBER มีทั้งใช้แบตเตอร์รี่และสายไฟ้ฟ้า ความจุถังน้ำดี/น้ำเสีย 60 ลิตร/65 ลิตร ราคาประหยัด บำรุงรักษาง่าย ระบบไม่ซับซ้อน ควบคุมแบบแมนนวลทั้งหมด ไม่มีกลไกอีเล็คทรอนิคที่ซับซ้อน เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่แคบ ทำความสะอาดพื้นประจำวัน เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบเดินตาม WAP A5E และ A5B AUTOSCRUBBER มีทั้งใช้แบตเตอร์รี่และสายไฟ้ฟ้า ความจุถังน้ำดี/น้ำเสีย 60 ลิตร/65 ลิตร ราคาประหยัด บำรุงรักษาง่าย ระบบไม่ซับซ้อน ควบคุมแบบแมนนวลทั้งหมด ไม่มีกลไกอีเล็คทรอนิคที่ซับซ้อน เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่แคบ ทำความสะอาดพื้นประจำวัน เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบเดินตาม WAP A5E และ A5B AUTOSCRUBBER มีทั้งใช้แบตเตอร์รี่และสายไฟ้ฟ้า ความจุถังน้ำดี/น้ำเสีย 60 ลิตร/65 ลิตร ราคาประหยัด บำรุงรักษาง่าย ระบบไม่ซับซ้อน ควบคุมแบบแมนนวลทั้งหมด ไม่มีกลไกอีเล็คทรอนิคที่ซับซ้อน เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่แคบ ทำความสะอาดพื้นประจำวัน

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบเดินตาม WAP A5E และ A5B AUTOSCRUBBER มีทั้งใช้แบตเตอร์รี่และสายไฟ้ฟ้า ความจุถังน้ำดี/น้ำเสีย 60 ลิตร/65 ลิตร ราคาประหยัด บำรุงรักษาง่าย ระบบไม่ซับซ้อน ควบคุมแบบแมนนวลทั้งหมด ไม่มีกลไกอีเล็คทรอนิคที่ซับซ้อน เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่แคบ ทำความสะอาดพื้นประจำวัน

SPECIFICATION WAP A5E WAP A5B
WORKING WIDTH (mm) 510 510
SQUEEGEE WIDTH (mm) 830 830
MAX FORWARD SPEED (Km/h) 4.5 4.5
MAX CAPACITIES (m2h) 1750 2250
BRUSH PRESSURE (kg) 35 30
BRUSH RPM 155 155
BRUSH MOTOR (V/W) AC 230/780 DC 24/500
SUCTION MOTOR (V/W) AC 230/1200 DC 24/500
SOLUTION TANK (L) 60 60
RECOVERY TANK (L) 65 65
DIMENSIONS LXWXH (mm) 1410X560X960 1410X560X960
CABLE LENGTH (m) 15
BATTERIES (V) 2X12
BATTERIES WEIGHT (kg) 2X35
NET WEIGHT (kg) 135 130