เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ NUMATIC TRG720
SpecificationNUMATIC TRG720
Power (V/Ah)4 X 12V (24V 200Ah) 6×12(24V 300Ah)
Brush Motor (W)600
Vac Motor (W)400
Tracktion Motor (W)700
Deck (inch)28
Brush (inch)15 x 2
Speed (rpm)150
Capacity (L)120
Recharge Time (Hr)8-12
Runtime (Hr)200Ah – 3.5, 300Ah – 5.5
Weight (Kg)557 ,622
Dimensions (mm)1385 x 1752 x 948