หุ่นยนต์ดูดฝุ่น N-085S

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น N-085S 

 หุ่นยนต์ดูดฝุ่น N-085Sหุ่นยนต์ดูดฝุ่น N-085S

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น N-085S

Specification N-085S
Color White