หัวปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง Pratissoli KF 36R

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง,หัวปั๊มน้ำแรงดันสูง,อินเตอร์ปั้ม มือสอง,หัวปั๊มอัดฉีดแรงดันสูง,ปั๊มแรงดันสูง,ท่อ ฉีดน้ำแรงดันสูง ,Pump น้ำแรงดันสูง,ปั๊มน้ำ อัดฉีดแรงดันสูง

ปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง Pratissoli KF 36R

สำหรับประกอบเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เหมาะสำหรับการใช้อุตสาหกรรม

Speci.Flow rate(L/min)Pressure (Bar)Power(HP/kW)R.P.M.Weight(Kg)
KF 36R15313052/38.2100070