รถเข็นเก็บผ้า WAP AF-08156

WAP AF-08156 ROOM SERVICE CART รถเข็นเก็บผ้าสำหรับโรงแรม

WAP AF-08156 ROOM SERVICE CART รถเข็นเก็บผ้าสำหรับโรงแรม
WAP AF-08156 ROOM SERVICE CART รถเข็นเก็บผ้าสำหรับโรงแรม

WAP AF-08156 ROOM SERVICE CART รถเข็นเก็บผ้าสำหรับโรงแรม

AF-08156 SPECIFICATION
DIMENSIONS (CM) 55x94x90
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print