รถเข็นเก็บจาน WAP AF-01879A

WAP AF-08179A MULTIPURPOSE CART

 AF08179A

WAP AF-08179A MULTIPURPOSE CART รถเข็นเก็บภาชนะ

AF-08179A SPECIFICATION
DIMENSIONS (CM) 52X112X94