รถกวาดถนนแบบเข็น Wap WP50W

รถกวาดถนนไฟฟ้า Wap WP50W แบบเข็นเดินตาม ระบบฉีดพรมน้ำ ป้องกันฝุ่นละอองใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ ความจุถัง 70 L 

รถกวาดถนนไฟฟ้า Wap MS30W แบบเข็นเดินตามใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ ความจุถัง 70 L

รถกวาดถนนไฟฟ้าแบบเดินตามใช้พลังงานแบตเตอร์รี่ในการฉีดพ่นน้ำ ความจุถัง 70 ลิตร แปรงกวาดด้านข้างมีความกว้าง กวาดพื้นที่ได้มาก และแปรงกวาดหลักด้านใต้ตัวรถ มีระบบฉีดพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ติดตั้งระบบกรองฝุ่นแบบพิเศษ สามารถปรับระดับแรงกดแปรงกวาดพื้นได้ตามความเหมาะสม 

Specifications WP50W
Sweeping Path (mm) 980
Sweeping Productivity (m2h) 3920
Hopper Volume (L) 70
Brush no. 1 Roller brush + 2 Side brushes
Dimensions (LxWxH) (mm) 1150x450x810
Foldeing Dimensions (LxWxH) (mm) 1300x980x1035
With Filter Non Woven Material
Weight (Kg) 22