“บริษัทแว้ปคลีนเท็ค จำกัด” ได้รับรางวัล CSR-DIW Award 2020

“บริษัทแว้ปคลีนเท็ค จำกัด” ได้รับรำงวัล CSR-DIW Award 2020

“บริษัทแว้ปคลีนเท็ค จำกัด” ได้รับรางวัล CSR-DIW Award 2020

“บริษัทแว้ปคลีนเท็ค จำกัด” ได้รับรางวัล CSR-DIW Award 2020 อย่างเป็นทำงการ นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 

ผสานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ผลักดันโครงการ CSR-DIW ส่งเสริมและสนับสนุนให้ก้าวต่อไป  เพื่อยกระดับให้ทันต่อทิศทางกระแสโลก ผลักดันให้ธุรกิจอุตสำหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

Wap system co.,ltd.
109/6 Rama 3 Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 Tel : +662 681-8370-5
Email : info@wapsystem.co.th Line ID : wapsystem

Wap system แว้ป ซิสเต็ม จำหน่ายขายส่ง ให้เช่า เครื่องฉีดน้ำ เครื่องดูดฝุ่น เครื่องขัดพื้น รถกวาดถนน ดูดฝุ่น

Newsletter

© 2018 All rights reserved​