ถังขยะพลาสติคทรงกลม WAP AF-07035 Garbage bin with Pedal 8L

ถังขยะพลาสติคทรงกลมแบบมีที่เหยียบเพื่อเปิดฝา WAP AF-07035 Garbage bin with Pedal 8L

ถังขยะพลาสติคทรงกลมแบบมีที่เหยียบเพื่อเปิดฝา WAP AF-07035 Garbage bin with Pedal 8L

Specification AF-07035
Capacity 8 L
Color Gray
Size 28x28x36