ด้ามต่อปรับความยาว WAP TELESCOPIC WAND

WAP TELESCOPIC WAND

 AF05001 05012

WAP TELESCOPIC WAND

Model Specification
AF-05001 1.2 M
AF-05002 2 LEVEL 1.2 M
AF-05003 2 LEVEL 2.4 M
AF-05005 2 LEVEL 3.6 M
AF-05009 3 LEVEL  4.5 M
AF-05010 3 LEVEL 8 M
C-057 3 LEVEL 9 M